ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยalt

                สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Neurological Society of Thailand” ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

 

               สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า  ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

 

               มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน

 

  

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนแพทย์สมาชิก ร่วมส่งผลงานวิจัย สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ปร

News image

  ขอเชิญชวนแพทย์สมาชิก ร่วมส่งผลงานวิจัย สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้แพทย์ประจำบ้าน   แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์สมาชิกผู้สนใจ   ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อการประชุมวิชาการประจำปี 2560   โดยมีรางวัลสำหรับงานวิจัยดีเด่นในโครงการ “Novartis-Neuroscience award” ...

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญแพทย์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ แล

News image

ขอเรียนเชิญแพทย์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ และเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Theme: “Disease of peripheral nerve and muscle” ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา ดาวน์โหลดเอกสาร - จดหมายเชิญ - โปสเตอร์ - แผ่นพับ - แบ...

อ่านต่อ

เอกสารเผยแพร่และวิดีโอการส่งตรวจกล้ามเนื้อด้วยการแช่แข็ง Muscle specimen fixation and specimen hand

News image

       สืบเนื่องจากวันที่ 23 มิย.59 ที่ผ่านมาศิริราช ได้จัด workshop เรื่อง Muscle specimen fixation and specimen handling forconsultation โดยมีเอกสารและวิดีทัศน์แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารดังกล่าวเผยแพร่ผ่าน website ของภาควิชาพยาธิวิทยาศิริราชตาม link ...

อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th PACTRIMS (Pan-Asia Committee for Treatment and Research in M

News image

เรียน แพทย์สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย      ด้วยชมรมโรค MS แห่งประเทศไทย ร่วมกับ PACTRIMS (Pan-Asia Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) ได้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th PACTRIMS (Pan-Asia Committee for Treatment and Research in Multiple ...

อ่านต่อ

"ร่างตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน ปี พ.ศ.2559-2560"

News image

"ร่างตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน ปี พ.ศ.2559-2560" Download PDF file: -"ร่างตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน ปี ...

อ่านต่อ

กำหนดการการ Matching program เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2560 แล

News image

                                                                                                                                                Download: - กำหนดการ - ...

อ่านต่อ

กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2559-2560 ร่วมกับสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย สมาคมโรคสมอ

News image

  กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2559-2560ร่วมกับสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย และ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี         Download :   - กำหนดการ  - ...

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงานประชุม Asian Regional Conference for Headache (6th ARCH) หรือ การประชุมโรคปวดศีรษะเอเช

News image

  เนื่องด้วยจะมีงานประชุม Asian Regional Conference for Headache (6th ARCH) หรือ การประชุมโรคปวดศีรษะเอเชียครั้งที่ 6 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2016 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญโรคปวดศีรษะจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมบรรยาย จึงขอเชิญชวนแพทย์ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม โดยทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานจะได้มี Travel grant (300 USD) สำหรับแพทย์ที่กำลังฝึกอบรมสาขาประสาทวิทยาที่ส่งบทคัดย่อใน poster session  โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้   Event Title : ...

อ่านต่อ

ชมรมโรคพาร์กินสันไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 Conference of Parkinson's Disease and M

News image

        download ...

อ่านต่อ

Following the highly successful AOCN congresses in Melbourne in 2012 and Macau in 2014, the 15th As

News image

  Following the highly successful AOCN congresses in Melbourne in 2012 and Macau in 2014, the 15th Asian Oceanian Congress of Neurology (AOCN 2016) is coming to Kuala Lumpur on 18-21 ...

อ่านต่อ

กิจกรรมที่ผ่านมา

News image

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปีที่ 11th The Northern Neuroscience Center Confe

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปีที่ 11  11th The Northern Neuroscience Center Conference (NNCC) ใน Theme "Challenges in Neurology" ที่ ตึก 50 ปี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 นี้ Download   - ...

อ่านต่อ
News image

ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมสัญจร ครั้งที่ 5 ร่วมกับโรงพยาบาลร

  ขอเรียนชิญแพทย์  พยาบาล  บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมสัญจร ครั้งที่ 5 ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี   สามารถลงทะเบียนได้ที่ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2716-5994 โทรสาร 0-2716-6004 หรือ หน่วยงานอายุรกรรมโรงพยาบาลราชบุรี  ดาวน์โหลดได้ที่นี และ ...

อ่านต่อ
News image

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 ชมรมการนอนหลับผิดปกติ (Sleep

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 ชมรมการนอนหลับผิดปกติ (Sleep disorder club) วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมพิธีการ ชั้น 10 รพ.พระมงกุฎเกล้า (ค่าลงทะเบียน ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจติดต่อ 02-716-5994 ผู้ประสานงาน คุณนิตย์รดี (ค...

อ่านต่อ
News image

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 ส

      ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ...

อ่านต่อ
News image

เปิดรับสมัครทุนวิจัย ประจำปี 2557 สมาคมประสาทวิทยาฯ แพทย์สมาชิกผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมั

      Download - ...

อ่านต่อ