ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการ MATCHING PROGRAM เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย