การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 ประจำปี 2561 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561

Theme:  "Emerging trends in neurological disease"
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย
 
นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย