ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปร่วมอบรม Headache Master School ที่ประเทศ Australia ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561

 

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย