การประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการเกี่ยวกับโรคปวดศีรษะ Essential in Headache Medicine 2018 ครั้งที่ 5

 ขอเรียนเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเกี่ยวกับโรคปวดศีรษะ Essential in Headache Medicine 2018 ครั้งที่ 5 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 ตั้งแต่เวลา 8.00 -16.00 น.

 
ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Kathleen Digre; President of American headache society, Director of Headache Clinic and Director of Neuro-ophthalmology at University of Utah, Slat Lake City มาร่วมบรรยายด้วย
 
ผู้สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกปวดศีรษะ ศูนย์สมองและระบบประสาท โทร 023103300
 
 
 

 

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย