งานประชุมวิชาการกลางปี

Hand out การประชุมวิชาการกลางปี 2561

 .

Files

Peripheral Facial Paralysis Is it Bell’s palsy?
นพ. พรชัย สถิรปัญญา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
How to deal with blurred visions?
Jithanorm Suwantamee,MD,FRCP(T) Clinical Professor, Neuro-ophthalmology Phramongkutklao PhramongkutklaoMedical College & Hospital
WEAKNESS, NUMBNESS AND PAIN IS THIS NEUROPATHY?
Kongkiat Kulkantrakorn, M.D. Professor Neurology Division, Faculty of Medicine Thammasat University
Facial pain: Is it Trigeminal Neuralgia?
Assist. Prof. Surat Tanprawate, MD Neurology Unit, Chiang Mai University
Doctor! Why do I feel dizzy all the time?
รศ. นพ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย