การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการกลางปี 2562 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Theme: Clinical Practice Guidelines and Practical Points in Neurology

ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2562 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชฎาทอง โรงแรม ฎ รีสอร์ท บาย เดอะ ซี หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

สมาคมประสาทวิทยาฯ ได้มีส่วนลดค่าลงทะเบียนเฉพาะสมาชิก 20% จากราคา 4500 บาท เหลือเพียง 3600 บาท 
โดยสมาชิกตอบแบบสอบถามระยะเวลาในการฝึกอบรม Neuromed ท่านที่สนใจสามารถสแกน QR Code หรือได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/forms/aQTI3YHMOLZNM9il2 
หมดเขตภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562