งานประชุมวิชาการสัญจร

งานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562 - Neurology for Non-neurologist

ขอเรียนเชิญแพทย์ และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562 “Neurology for Non-neurologist" ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ที่สำคัญต่างๆ ให้แพทย์สมาชิกและแพทย์ทั่วไป พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในวิชาการทางการแพทย์ได้
 
 

Download Files


Handout

‣ Approach to movement disorders
Onanong Phokaewvarangkul, MD, PhD.
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
‣ Approach to Weakness
Naraporn Prayoonwiwat, M.D.
Neurology Division, Department of Medicine, Siriraj Hospital
‣ New-onset seizure in adult and adolescents management
Somchai Towanabut
Prasat Neurological institute, Medical Services Department , MOPH
‣ APPROACH TO COGNITIVE DISORDER
นพ.อาคม อารยาวิชานนท์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
‣ Acute Stroke management
พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย
หน่วยประสาทวิทยา โรงพยาบาลตรัง