การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “Annual Meeting of the Thai Headache Study Forum”

ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2562  วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562  โดยมีหัวเรื่อง “Annual Meeting of the Thai Headache Study Forum” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อให้ความรู้แก่แพทย์เวชปฏิบัติในเรื่องของการวินิจฉัยอาการปวดศีรษะ เภสัชวิทยาการรักษาอาการปวดศีรษะ กลไกการเกิดปวดศีรษะไมเกรน การรักษาและป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน และอาการปวดศีรษะแบบปฐมภูมิอื่น ๆ