ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสครับ 60 ปี ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งประกวดข้อความสั้น หรือ กลุ่มคำ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์และช่วยสื่อสารเกี่ยวกับ อาการของโรคหลอดเลือดสมอง 3 อาการ

เนื่องในโอกาสครับ 60 ปี ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งประกวดข้อความสั้น หรือ กลุ่มคำ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์และช่วยสื่อสารเกี่ยวกับ อาการของโรคหลอดเลือดสมอง 3 อาการ ตามคำย่อในภาษาอังกฤษที่ว่า

F = Face
A =Arm
S = Speech
T = Time
 
ส่งมายัง email: nstt2004@gmail.com
ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ชิงรางวัล 5,000 บาท