ประชุมวิชาการอื่นๆ

Webinar ครั้งที่ 4: Recurrent Vertigo – Diagnosis, Prevention and Long-term Management by Prof. Michael Strupp

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
ขอเรียนเชิญแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน ประสาทแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ ร่วม social distancing มารับชมการบรรยายถ่ายทอดสด จากวิทยากรระดับโลก Prof. Michael Strupp ผู้เชี่ยวชาญด้าน neurotology จาก University Hospital Munich, Germany ในหัวข้อ
 
Recurrent Vertigo – Diagnosis, Prevention and Long-term Management
Speaker: Prof. Michael Strupp MD, FRCP, FANA, FEAN
 
DATE: THU 25th JUNE 2020
TIME: 18.30 – 20.00 (Bangkok Time)
 
ลงทะเบียนฟรี รับ CME 1.5 หน่วยกิต
 
ลงทะเบียนง่ายๆ โดยสแกน QR code ในโปสเตอร์หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง
หลังจากนั้นสักครู่ ท่านจะได้รับ อีเมล์ยืนยันตอบกลับ พร้อมกับ รหัสผ่านและลิงก์ เพื่อเข้าสู่การบรรยายถ่ายทอดสดในวันงาน
 
ลงทะเบียน คลิก