ประชุมวิชาการอื่นๆ

Latest Updates in Optimal Management of Vestibular Disorders

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
ขอเรียนเชิญแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน ประสาทแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ ร่วม social distancing มารับชมการบรรยายถ่ายทอดสด จากวิทยากรระดับโลก Prof. Herman Kingma  ผู้เชี่ยวชาญด้าน clinical vestibulology จาก Maastricht University Medical Centre, Netherlands ในหัวข้อ

Latest Updates in Optimal Management of Vestibular Disorders

Speaker: Prof. Herman Kingma, PhD

DATE: TUE 28th JULY 2020
TIME: 18.30 – 20.00 (Bangkok Time)

ลงทะเบียนฟรี รับ CME 1.5 หน่วยกิต

ลงทะเบียนง่ายๆ โดยสแกน QR code ในโปสเตอร์หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง
หลังจากนั้นสักครู่ ท่านจะได้รับ อีเมล์ยืนยันตอบกลับ พร้อมกับ รหัสผ่านและลิงก์ เพื่อเข้าสู่การบรรยายถ่ายทอดสดในวันงาน

ลงทะเบียน คลิก https://www.streamingbarcelona.com/live/abbott/cns-apac-prof-kingma/