งานประชุมวิชาการกลางปี

Hand out การประชุมวิชาการกลางปี 2561

 .

Download Files

‣ Peripheral Facial Paralysis Is it Bell’s palsy?
นพ. พรชัย สถิรปัญญา
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
‣ How to deal with blurred visions?
Jithanorm Suwantamee,MD,FRCP(T)
Clinical Professor, Neuro-ophthalmology
Phramongkutklao PhramongkutklaoMedical College & Hospital
‣ WEAKNESS, NUMBNESS AND PAIN IS THIS NEUROPATHY?
Kongkiat Kulkantrakorn, M.D.
Professor
Neurology Division, Faculty of Medicine
Thammasat University
‣ Facial pain: Is it Trigeminal Neuralgia?
Assist. Prof. Surat Tanprawate, MD
Neurology Unit, Chiang Mai University
‣ Doctor! Why do I feel dizzy all the time?
รศ. นพ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี