ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผลการประกวด ข้อความสั้น หรือกลุ่มคำ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์และช่วยสื่อสารเกี่ยวกับอาการของโรคหลอดเลือดสมอง 3. อาการ

ผลการประกวด ข้อความสั้น หรือกลุ่มคำ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์และช่วยสื่อสารเกี่ยวกับอาการของโรคหลอดเลือดสมอง 3. อาการ
ตามคำย่อ F = Face, A=Arm, S=Speech, T=Time

ผู้ชนะการประกวดคือ
นางสาวชุติพร ชาญณรงค์

พูดลำบาก ปากตก ยกไม่ขึ้น
(Speech Face Arm)