งานประชุมวิชาการประจำเดือน

กำหนดการประชุมวิชาการประจำเดือน พ.ศ. 2563-2564 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา