ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมสนุก ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักกับกิจกรรม “โรคหลอดเลือดสมอง รู้ เร็ว รอด” ในวัน World Stroke Day

เนื่องในวันที่ 29 ตุลาตม 2020 นี้ จะเป็นวัน World Stroke Day ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมสนุก ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักกับกิจกรรม “โรคหลอดเลือดสมอง รู้ เร็ว รอด” โดยที่ท่านจะ ถ่ายรูป ร่วมกับสื่อ ต่างๆ เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง หรือ วิดีโอเกี่ยวกับ พูดลำบาก ปากตก ยกไม่ขึ้น และ ติด hastag #พูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้น post ลงใน Social media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น IG Facebook Tweetter และ ทางสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย จะมีรางวัลให้ 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ที่สุดยอด ideas นำเสนอและพิจารณา 22 ตุลาคม และ ประกาศผล 29 ตุลาคม 2020 นี้
#พูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้น