งานประชุมวิชาการประจำเดือน

กำหนดการประชุมวิชาการประจำเดือน พ.ศ. 2563-2564 ครั้งที่ 3

กำหนดการประชุมวิชาการประจำเดือน พ.ศ. 2563-2564

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อดารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

Download Files


Handout

‣ Ethical Issues in Neurological Researches
พญ. นาราพร ประยูรวิวัฒน์
พญ. สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล