งานประชุมวิชาการประจำเดือน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี้ สมาคมฯ จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการประจำเดือน 2563-2564 ครั้งที่ 4

เรียน ท่านแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี้ สมาคมฯ จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการประจำเดือน 2563-2564 ครั้งที่ 4   ในวันที่ 8 มกราคม 2564 จากการประชุมแบบ hybrid เป็นแบบ online เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีผู้ฟังในห้องประชุม
ท่านที่ลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RwLm8y8lRJ2gJCoquAT__g
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 02-716-5994
 

Download Files


Handout

‣ New Era of Epilepsy Surgery: understanding of the epileptic networks
Piradee Suwanpakdee, MD.
Division of Neurology, Department of Pediatrics, Phramongkutklao Hospital
‣ Understanding the Advanced Treatments in Parkinson’s Disease
Onanong Phokaewvarangkul, MD, PhD.
Assistant Professor of Neurology, Chulalongkorn Centre of Excellence for
Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Chulalongkorn University and
King Chulalongkorn Memorial Hospital