ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกร่วมลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมฯ กรรมการบริหารฯ และประธานชมรมภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.2564-2566 (ชุดใหม่)

เรียน สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาฯ

 
ขอเชิญท่านร่วมลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมฯ กรรมการบริหารฯ และประธานชมรมภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.2564-2566 (ชุดใหม่) 
 
ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการลงคะแนนคะแนนเสียง และส่งกลับมาที่สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ทาง E-mail: nstt2004@gmail.com ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564
 
ท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารฯ และชมรมภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ที่ท่านเป็นสมาชิกเท่านั้น