งานประชุมวิชาการประจำเดือน

การประชุมวิชาการประจำเดือน พ.ศ. 2564-2565 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 รูปแบบ Virtual Conference

 

 

Lecture: HOW TO UNDERSTAND IT 1
Vascular neuroimaging 1: Vascular ultrasound and TCD

อ.พญ.นิยุตตา ทักษิญ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

 

Lecture: HOW TO UNDERSTAND IT 1
Vascular neuroimaging 2: CT/CTA, MRI/MRA and cerebral angiography

อ.พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย โรงพยาบาลตรัง