งานประชุมวิชาการประจำปี

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ ประชุม 14th Biennial Convention of the ASEAN Neurological Association 2021

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ ประชุม 14th  Biennial Convention of the ASEAN Neurological Association 2021 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webinar 

โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ  มากด้วยฝีมือและคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาบรรยายในการประชุมครั้งนี้

👉ห้ามพลาด👈

ท่านลงทะเบียนผ่านในประชุมวิชาการกลางปี 2564 ก็จะรับชมงานประชุม ASNA 2021 นี้ได้เลย💡💡

 

 

ASNA2021 Abstract Submission

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictures