งานประชุมวิชาการประจำปี

The 8th Scientific Annual Meeting of Thai Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Society

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิกและแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://webcast.live14.com/thainems/ หรือสแกน QR Code ได้ตามด้านล่างนี้ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนลงทะเบียน 3,000 บาท  

เงื่อนไข การดูบันทึก video การบรรยายย้อนหลัง 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการ link วีดิโอดูย้อนหลังของงานประชุม ท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรมในการแสดง Booth exhibition Virtual ในระหว่างการประชุม ตามเกณฑ์ดังนี้
 
1) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเข้าเยี่ยมชมทุกบูทของ ระดับ platinum และระดับ gold และคลิกดู content ของแต่ละบูทดังนี้
 - คลิกดูคลิป video  ทุกคลิป
 - ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดไว้
 - โปสเตอร์ทุกแผ่น
 
2) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเข้าเยี่ยมชม Booth ในระดับ Standard อย่างน้อย 70% ของบูธทั้งหมด