ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ร่างแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและการรักษาปวดศีรษะไมเกรน

25 กุมภาพันธ์ 2565
ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

 

QR Link สำหรับดาวน์โหลดไฟล์: https://drive.google.com/file/d/13F7tKrG48aPwk3HLZ_E-ytHxkkHtYb8f/view

 


QR Link สำหรับเสนอเเนะเพื่อปรับปรุงเเนวทางเวชฏิบัติการ: https://forms.gle/bXwzQ2qWyqdhCTR68

Download Files

‣ ร่างแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและการรักษาปวดศีรษะไมเกรน (PDF)
25 กุมภาพันธ์ 2565
ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย