การประชุมวิชาการ

งานประชุม The 8th Essential in headache medicine 2022 (Virtual meeting 100%)

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น. @ Bangkok Hospital Headquarters
 
Virtual meeting 100% (No-rerun)
 
ค่าลงทะเบียน 800 บาท
 
ลิงก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/BxBmccBUbh8JzVm7A