ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันของประสาทแพทย์และมุมมองในการวินิจฉัยโรค ALS เป็นการ survey ในประเทศแถบเอเชียและออสเตรเลียจากกลุ่ม PACTALS

สมาคมประสาทวิทยาฯ
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันของประสาทแพทย์และมุมมองในการวินิจฉัยโรค ALS และสื่อสารเกี่ยวกับโรคนี้

งานวิจัยนี้เป็นการสำรวจในประเทศแถบเอเชียและออสเตรเลียจากกลุ่ม Pan-Asian Consortium for Treatment and Research in ALS (PACTALS) ที่เป็นองค์กรวิชาการนานาชาติในโรคนี้ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกด้วย

งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมของ Chiba University และเป็นการตอบคำถาม online ซึ่งไม่ระบุตัวตนของผู้ตอบ หลังตอบคำถามเสร็จจะมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในประเด็นดังกล่าวด้วย

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการทำ survey ดังกล่าว ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถคลิ๊กที่ลิ้งด้านล่างเพื่อร่วมทำแบบสอบถาม

https://jp.surveymonkey.com/r/CC8PPS2

(When you click on the upper-right corner button, you can read it in English/Traditional Chinese/ Simplified Chinese/Japanese languages)