ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ มารับชม Webinar Series งานประชุม "Virtual Meet The Experts Conference 2022 : Parkinson's Day"

ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ มารับชม Webinar Series งานประชุม "Virtual Meet The Experts Conference 2022 : Parkinson's Day"
 
วันที่ 9 และ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น.
 
ลงทะเบียนฟรี    http://webinar.streamssl.com/expert/7zlIj1