ขอเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำเดือน ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ (ขอความร่วมมือแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจในกรุงเทพฯ มาร่วมงาน Onsite) https://webcast.live14.com/neurointerhospital090965/
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่สมาคมประสาทวิทยาฯ
โทร. 02-716-5994, 02-716-5901