การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 - The 9th Scientific Annual Meeting of Thai Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine Society (Thai NEMS)

ขอเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 รูปแบบประชุมครั้งเป็นแบบ Onsite (face to face)
ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา 
วิทยากรบรรยายคับคั่งมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งวิทยากรต่างประเทศ

สนใจลงทะเบียนได้ https://forms.gle/yaMPoy2QgnT1i1gc9

หรือสแกน QR code