การประชุมวิชาการประจำปี 2566 ครั้งที่ 63 รูปแบบ Onsite meeting & Video on demand, Theme: Autoimmune Neurology

 

ขอเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 ครั้งที่ 63 ในรูปแบบ Onsite meeting & Video on demand โดยมี Theme การประชุมคือ Autoimmune Neurology 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Pre-congress: Neurology for non-neurologist 
และวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ประชุมวิชาการประจำปี ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  
 
ที่เพื่อนๆประสานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านประสาทวิทยาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมครั้งนี้ 
เริ่มลงทะเบียน scan qr code ในระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ค่า หรือส่งใบลงทะเบียนมายังอีเมล์ด้านล่างนี้ค่ะ
 
ติดต่อสอบถามได้ที่: สมาคมประสาทวิทยาฯ
02-716-5901, 02-716-5994