งานประชุมวิชาการประจําปีสมาคมโรคลมชัก 2566 ครั้งที่ 27 Theme: Epilepsy state-of-the-art-The Revolution และ งานประชุม ASEPA Workshop on video-EEG monitoring and presurgical evaluation วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566

งานประชุมวิชาการประจําปีสมาคมโรคลมชัก 2566 ครั้งที่ 27 Theme: "Epilepsy state-of-the-art-The Revolution" วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 

และ

งานประชุม ASEPA Workshop on video-EEG monitoring and presurgical evaluation วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชมณเฑียรแกรนด์บอลรูม ชั้นน 2 โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ 
 
โดยมี Link ลงทะเบียน ตามด้านล่างนี้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.พิมพ์ชญา ปักศรีสิงห์ โทรศัพท์ 098-359-4415 Email: Epilepsy09@gmail.com