ขอเชิญประชุมงานประชุมประจำปี ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย ใน Theme "Exploring the Frontiers of Headache Medicine"

ขอเชิญประชุมงานประชุมประจำปี ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย ใน Theme "Exploring the Frontiers of Headache Medicine" เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการรักษาโรคปวดศีรษะ กับเราในปีนี้ 

สถานที่จัดงาน โรงแรม Hotel Nikko Bangkok , Fuji Room, 4th Floor 
3-4 พฤศจิกายน 2566 

โดยปีนี้เราจัด 2 วัน โดยวันแรก (3 พย.) ใน เรื่อง Headache in Practice ที่จะรวบรวมเอา สิ่งที่ท่านต้องรู้ ใน Headache Medicine ทั้งการ approach และ Clinical Headche Syndrome ที่อยู่ในโลกนี้ มาทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังมี Highlight ได้เชิญ Prof. Han-Christopher Diener แพทย์จาก Essen Germany ที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคปวดศีรษะ โดยเฉพาะ Medication Overused Headache ที่จะมาเล่าการจัดการ โรคปวดหัวจากการใช้ยาแก้ปวดเกินขนาดระดับโลกให้ฟัง 
 
ส่วนในวันที่ 2 (4 พย) คุณจะได้พบกับ Insight the Headache Sceince ที่รวมเรื่อง update ทั้งน่ารู้ ควรรู้และต้องรู้ มามัดรวมกัน และตบท้ายด้วย interesting case discussion 
 
สามารถลงทะเบียนได้ ที่ QR Code ที่ poster หรือ