ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำเดือนประจำปี พ.ศ. 2566-2567 (Interhospital conference) ครั้งที่ 1

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำเดือนประจำปี พ.ศ. 2566-2567 (Interhospital conference) ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา
 
📌โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิงก์นี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม https://webcast.live14.com/neurointerhospital110866/
📌ขอความร่วมมือแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจในกรุงเทพฯ มาร่วมงาน Onsite เท่านั้น
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่สมาคมประสาทวิทยาฯ
โทร. 02-716-5994, 02-716-5901