จำนวนตำแหน่งว่าง จากการสัมภาษณ์รอบที่ 1 (อันดับที่ 1) ของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยาประจำปีการศึกษา 2567 ณ วันที่ 18 กันยายน 2566

จำนวนตำแหน่งว่าง จากการสัมภาษณ์รอบที่ 1  (อันดับที่ 1) ของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยาประจำปีการศึกษา 2567 ณ วันที่ 18 กันยายน 2566