ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจส่งบทคัดย่อในงานประชุม 7th Association of Sri Lankan Neurologists Annual Congress (ASNAC 2024)

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจส่งบทคัดย่อในงานประชุม 7th Association of Sri Lankan Neurologists Annual Congress (ASNAC 2024)
จัดขึ้นในระหว่าง 1-4 มีนาคม 2567โรงแรม Cinnamon Grand Colombo - Sri Lanka

Conference web site: https://conference.asn.lk/