จำนวนตำแหน่งว่าง จากการสัมภาษณ์รอบที่ 1 ของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยาประจำปีการศึกษา 2567