งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย 2567 ครั้งที่ 28

หัวข้อ "Update & New Trends in Epilepsy Care"

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมห้องประชุมราชมณเฑียรแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แสกน หรือ คลิกที่ภาพ QR ด้านล่าง