การประชุมวิชาการกลางปี 2567 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Theme: neurological consultation


 
มาแล้วค่า...สิ่งที่ท่านรอคอยมานาน💗💗
ขอเชิญชวนแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ
เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2567  ในรูปแบบ Onsite เท่านั้น
โดยมี Theme: "Theme: neurological consultation"
วันที่ 12-14 ตุลาคม 2567 ประชุมในรูปแบบ Onsite 
ณ ห้องประชุม แกรนด์ลานนาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-716-5901
 

 

โปรแกรมการประชุม