งานประชุมวิชาการกลางปี

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2558

ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2558

ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศิจกายน 2558

ณ ห้องประชุม โรงแรม Dor-shada Resort by the sea จอมเทียน ชลบุรี

2015 001-A

แผนพบ 1

 2

Download


- โปสเตอร์

- แผ่นพับ 1

- แผ่นพับ 2