งานประชุมวิชาการประจำปี

โครงการอบรมระยะสั้น ประสาวิทยาพยาธิวิทยาน่ารู้ ประจำปี พ.ศ.2561

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 และแพทย์ประบ้านที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม   
“โครงการอบรมระยะสั้น ประสาวิทยาพยาธิวิทยาน่ารู้ ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3”
(3rd All You Need to Know in Neuropathology)
โดยภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล 
วันที่ 17-18 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมสถิตมานการ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-716-5994)