งานประชุมวิชาการประจำปี

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 ชมรม MS แห่งประเทศไทย วันที่ 5-6 มีนาคม 2561

ขอเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ  เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 ชมรม MS แห่งประเทศไทย วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณมณฑิรา  เฉ่งอ้วน โทรศัพท์ 081-721-0116 E-mail engchuan_99@hotmail.com