งานประชุมวิชาการประจำปี

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 - Sleep and circadian clocks, How important to the brain

ขอเรียนเชิญ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 หัวข้อ Sleep and circadian clocks, How important to the brain  ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม มรูสุวรรณ  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ emai:thaisleepmedicine@gmail.com เบอร์โทร 02-716-5995