งานประชุมวิชาการประจำปี

งานประชุมวิชาการ 7th Conference of Parkinson's Disease and Movement Disorders

ชมรมโรคพาร์กินสันไทย ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 7th Conference of  Parkinson’s Disease and Movement Disorders
ระหว่าง วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561
ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ 02-306-9824 , 08-9510-9249 

Download Files