งานประชุมวิชาการกลางปี

การประชุมวิชาการกลางปี 2561 Theme Ambulatory Neurology

 สมาคมประสาทวิทยาฯ  ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2561 Theme Ambulatory Neurology ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม  2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ 02-716-5901 , 02-716-5994 E-mail nstt2004@gmail.com