งานประชุมวิชาการประจำปี

การอบรม Refresher Course ประจำปี 2561 Theme Sharpening your skills in neurological assessment

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Refresher Course ประจำปี 2561 โดยมี Theme “Sharpening your skills in neurological assessment” ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและทบทวนความรู้ด้านประสาทวิทยาในกลุ่มอาการที่สำคัญให้กับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ที่สนใจในสาขาที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ เช่น ประสาทแพทย์ ประสาทศัลยแพทย์ จิตแพทย์ อายุรแพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-716-5994 E-mail nstt2004@gmail.com