งานประชุมวิชาการกลางปี

การประชุมวิชาการกลางปี 2561 Theme “Ambulatory Neurology”

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการกลางปี 2561 โดยมี Theme “Ambulatory Neurology” ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-716-5901, 02-716-5994 E-mail: nstt2004@gmail.com