งานประชุมวิชาการประจำปี

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 Theme “Neuromuscular disease and general medicine”

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 Theme “Neuromuscular disease and general medicine” วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 และกำหนดจัด Pre-congress teaching course (EMG skills workshop) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา
 
จุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางเชิงปฏิบัติการทักษะต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 
ลงทะเบียนสมัครได้ที่ E-mail thainems.society@gmail.com 
 
หากต้องการสอบถามข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ได้ที่โทรศัพท์ 0-2716-5994 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.neurothai.org