งานประชุมวิชาการประจำปี

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 59 Theme: Autoimmune Neurology

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 59 Theme “Autoimmune Neurology” วันที่ 6-8 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่จะนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

 

Download Files


โบรชัวร์รายละเอียดและแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประชุม


โปสเตอร์โปรแกรมงานประชุม