ประชุมวิชาการอื่นๆ

การอบรม Refresher Course ประจำปี 2562 วันที่ 4-5 กันยายน 2562

 ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม refresher course 2562 วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

 

Download Files


Hand Out

‣ A clinical approach to myopathies in Thailand
Rawiphan Witolonpanich, MD,
FRCP Division of Neurology, Department of Medicine Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital Mahidol University, Bangkok
‣ How to use critical thinking skills to approach a neurological case
Kammant Phanthumchinda
Division of Neurology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
‣ Differential Diagnosis of SEIZURE
Sattawut Wongwiangjunt, M.D.
Division of Neurology, Department of Medicine,
Siriraj Hospital, Mahidol University
‣ Practical Approach to Focal Neuropathies
KANOKWAN BOONYAPISIT, M.D.
DEPARTMENT OF MEDICINE, SIRIRAJ HOSPITAL
‣ The Headache
Surat Tanprawate, MD
Head of Neurology Unit, and Headache Group, Chiang Mai University
Founder Smile Migraine
‣ How to Diagnose Common Peripheral Vertigo
รศนพ จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
‣ How to evaluate sleep complaints
Pasiri Sithinamsuwan, MD.
Division of Neurology, Phramongkutklao Hospital
‣ Hyperkinetic Movement Disorders
Assoc. Prof. Praween Lolekha, MD., MSc.
Neurology division, Department of Internal Medicine, Thammasat University
‣ Pearls and Pitfalls in Neurological Examination
Naraporn Prayoonwiwat, M.D.
Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
‣ Neurobehavioral Evaluation (2)
Asst. Prof. Chatchawan Rattanabannakit, MD.
Division of Neurology, Department of Medicine
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
‣ Neurobehavioral Evaluation I
Pirada Witoonpanich
Ramathibodi Hospital, Mahidol University