งานประชุมวิชาการประจำเดือน

การประชุมวิชาการประจำเดือน 2563-2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำเดือน 2563-2564 ครั้งที่ 1
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศ.ประสพ รัตนากร ชั้น 3
ตึกอำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา
รูปแบบการประชุมเป็นแบบ Hybrid meeting (face to face  และแบบ virtual)
 
Interhospital Conference สมาคมประสาทวิทยา
Hosted by Ti Tipakorn

Friday, Aug 7, 2020 8:00 am | 8 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Meeting number: 166 847 9384
***Password***  ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล สถานที่ปฎิบัติงาน ขอ password มายัง E-maill: nstt2004@gmail.com

Join by video system
Dial 1668479384@pni.webex.com
You can also dial 210.4.202.4 and enter your meeting number.
 
Join by phone
+65-6703-6949 Singapore Toll
Access code: 166 847 9384
 


The Art of Using Detailed Medical History in Neurology
Kammant Phanthumchinda
Division of Neurology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University