งานประชุมวิชาการประจำเดือน

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการประจำเดือน 2563-2564 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จากการประชุมแบบ hybrid เป็นแบบ online เพียงอย่างเดียว

เรียน ท่านแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี้ สมาคมฯ จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการประจำเดือน 2563-2564 ครั้งที่ 5   ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จากการประชุมแบบ hybrid เป็นแบบ online เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีผู้ฟังในห้องประชุม
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-716-5994